Disclaimer

 

Toegang tot en gebruik van de website van de Stichting Welzijn Bewoners Lisidunahof (SWBL) (ook bekend onder Vrienden van Lisidunahof) is onderworpen aan de volgende voorwaarden. Als deze voorwaarden worden gewijzigd zal dit via deze website bekend worden gemaakt. Deze voorwaarden zijn van toepassing op de website van SWBL (www.vriendenvanlisidunahof.nl). Door contact te leggen en te houden met de website van SWBL stemt u in met deze voorwaarden.

 

De website van SWBL en alle informatie, beelden, merken, logo’s en iconen met betrekking tot SWBL en haar diensten worden geopenbaard op basis van bij de beheerder van de website van SWBL bekende gegevens. SWBL kan niet instaan en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de juistheid, betrouwbaarheid en compleetheid van informatie, noch of de informatie geschikt is voor een bepaald doel. SWBL kan eveneens niet garanderen en aanvaardt geen aansprakelijkheid dat de website van SWBL en de voor deze site gebruikte servers vrij zijn van computervirussen en andere schadelijke software. SWBL behoudt zich het recht voor de inhoud van de website te wijzigen, aan te vullen, te corrigeren of anderszins aan te passen en/of de beschikbaarheid van de website te beëindigen, zonder voorafgaande aankondiging of toestemming van derden.

 

Aansprakelijkheid

SWBL sluit elke aansprakelijkheid voor elke vorm van directe of indirecte schade die voortvloeit uit het, al dan niet succesvol, contact leggen en gebruiken van de website van SWBL of voor schade die voortvloeit uit de informatie en de inhoud van de website uit. Deze uitsluiting strekt zich mede uit tot de bestuursleden van SWBL.

 

Links

De website van SWBL bevat links en verwijzingen naar andere websites. Voor de inhoud van deze andere websites kan SWBL geen verantwoordelijkheid dragen.

 

Intellectuele eigendom

SWBL is eigenaar van de informatie, welk eigendomsrecht wordt beschermd door wetten en regels. De informatie mag uitsluitend voor persoonlijke, niet commerciële toepassingen worden gebruikt. Het is niet toegestaan de informatie in enigerlei vorm te verspreiden of te verveelvoudigen, anders dan voor persoonlijk, niet commercieel gebruik. Eventueel vermelde product- en merknamen zijn eigendom van de geregistreerde eigenaren.