Vrienden van Lisidunahof

Zorgcentrum Lisidunahof Leusden is een woonzorgcentrum voor mensen met dementie. Ze zijn gespecialiseerd in het verlenen van zorg aan jonge mensen met neurologische aandoeningen. Hierin onderscheidt Lisidunahof zich van andere aanbieders in dagbehandeling en intramurale zorg. De stichting ‘Vrienden van Lisidunahof’ zorgt voor extra ondersteuning – veelal met geld maar steeds vaker ook met andere middelen.

Over ons

Om Lisidunahof te ondersteunen met activiteiten en materialen die niet uit de reguliere begroting bekostigd kunnen worden is de stichting Vrienden van Lisidunahof sinds 1986 actief. De stichting spant zich in om extra funding te genereren. Het geld komt veelal via sponsoring, donateurschap en giften. Incidenteel organiseert de stichting een speciaal event of actie.

Projecten

Rabo ClubSupport

Vrienden van Lisidunahof (SWBL) doet mee met Rabo ClubSupport! Met uw stem kunnen wij helpen om langs het nieuwe wandelpad diverse beleef-, spel- en beweegplekken te creëren.

Frankie Stardust

De vertolker van het Nederlandse lied Franky Stardust zorgt in z’n eentje voor veel plezier.

Diva Dichtbij

Ieder jaar genieten bewoners van een zeer persoonlijk concert door optredens van een professionele zangers. Ze zingen niet vanaf een podium, maar letterlijk en figuurlijk ‘dichtbij’

De wensboom

De wensboom is een eenvoudige manier om wensen van bewoners zichtbaar te maken. Het zijn veelal simpele wensen die enorm bijdragen aan het plezier van een individuele bewoner. Maar soms zijn er ook wensen van een woongroep die worden gehonoreerd. De wensboom hangt in de gemeenschappelijk ruimte. Familieleden, betrokkenen, zorgmedewerkers en vrijwilligers kunnen hier een wens ophangen.

De club van 100

De Club van 100 bestaat uit mensen die de Zorgcentrum Lisidunahof Leusden een warm hart toedragen en dat kracht bijzetten met een jaarlijkse donatie van €100. Deze donaties worden via een schenkingsakte geregistreerd waardoor belastingvoordeel voor de schenker ontstaat. Het belastingvoordeel kan afhankelijk van het inkomen oplopen tot wel bijna 40%, dus elke €100 die u ons schenkt kost u netto dan maar € 60.

ANBI

De Stichting ‘Vrienden van Lisidunahof’ is statutair bekend als de Stichting Welzijn Bewoners Lisidunahof (SWBL). Wij zijn door de Belastingdienst aangemerkt als ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling), waardoor er voor uw giften en sponsoring fiscaal aantrekkelijke regels gelden.