Over ons

De stichting ‘Vrienden van Lisidunahof’ zorgt voor extra funding voor activiteiten en materialen die niet uit de reguliere begroting bekostigd kunnen worden. Het bestuur ziet erop toe dat de verworven gelden goed worden besteed. Het bestuur bestaat naast Leusdenaren, al dan niet uit het bedrijfsleven, uit een afvaardiging van het management van Lisidunahof.

Het bestuur bestaat uit Astrid van Ekeren (voorzitter), Detlef Meijer (penningmeester), Tim de Bondt (secretaris), Nils Zelle (PR) en Christi Held (lid, teammanager Lisidunahof).

Met vragen, tips of suggesties kunt u contact opnemen met Astrid van Ekeren via voorzitter@vriendenvanlisidunahof.nl.